Điếu Cày Thanh Hóa Điếu Cày Tét Mây

1.400.000

Điếu CÀy Thanh Hóa Bện mây ( Tét mây) công phu phá cách

ống làm từ nứa đã sử lý kỹ chống mối mọt

tiếng ống nứa đanh thép dòn giã!!

HOTLINE/ZALO: 0349.664.116 134 Đinh tiên Hoàng, Quận 1  
Danh mục: