Điếu cày Thanh Hóa Điếu Cày Gỗ Mun Điếu Cày Mini

2.500.000

điếu mini 31 đến 35 cm

Một thân ba khúc, mộc thần côn
Nông phu trí sĩ rắp lên mồm
Lửa bén nõ nhôm cười tanh tách
Phả khói phun sương lụt càn khôn

Quân tử tập tành vít một hơi
Há mồm trợn mắt dãi tuôn rơi
Tay ngang tay dọc mau mau đỡ
Lỡ phải lòng em vật nhớ đời

Tàn đóm sao anh vẫn nằm đây
Một hít thần tiên say ngất ngây
Cưỡi mây đạp gió về không nổi
Việt Nam quốc bảo, hảo điếu cày!

HOTLINE/ZALO: 0349.664.116 134 Đinh tiên Hoàng, Quận 1  
Danh mục: