THUỐC LÀO MỘC LÀ GÌ?

Thuốc lào mộc là loại thuốc lào được xử lý hoàn toàn tự nhiên bằng phương pháp truyền thống  có nhưng đặc điểm như sau: Màu tươi tự nhiên ( vàng,vàng hạt cau, đậm, đỏ mận,đỏ thẫm,có thể hơi ngả đen nhưng không ướt và dẻo , chất thuốc chuẩn với có hương riêng theo […]

Quy trình trồng và chăm sóc thuốc lào Thanh Hóa

Bằng cảm quan và kinh nghiệm, người trồng thuốc lào thanh hóa đã tạo nên sản phẩm thuốc lào có một không hai. Hàng năm, sau khi thu hoạch vụ mùa xong, những chân ruộng trũng để cấy lúa vụ chiêm, các chân ruộng cao chọn trồng thuốc lào. Thuốc lào trồng vụ Đông Xuân […]

Ảnh hưởng của yếu tố con người tới chất lượng thuốc lào Nga Sơn Thanh Hóa

Chính công tác chọn giống, chăm sóc cùng kỹ thuật thu hoạch và chế biến đã giúp thuốc lào Nga Sơn khác biệt những loại thuốc lào khác. Nông dân tại vùng có tập quán canh tác lâu đời, tự chọn giống đến chọn đất trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến. Họ sử […]

Đặc tính chung của thuốc lào Thanh Hóa

Đặc tính chung của thuốc lào Thanh Hóa Thuốc lào Thanh Hóa có độ mềm của sợi thuốc vừa phải còn thuốc lào 36 sợi có độ mềm cao. Còn khi hút thì thuốc lào 36 nặng hơn một chút. Sản phẩm thuốc lào được trồng ở Việt Nam từ năm 1660 vào đời vua […]

Bàn về văn hóa hút thuốc lào của người Việt xưa

Hút thuốc lào không chỉ là thói quen trong đời sống sinh hoạt của người Việt, nó được nâng tầm lên thành một nét văn hóa. Văn hóa này đã có từ thuở xa xưa và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Bao thế hệ người Việt Nam từ trẻ đến già, từ […]