320.000

Đơn sơ như chiếc điếu cày
Từ xưa gắn bó đến nay vẫn còn
Đời cha, cho đến đời con
Hút vào nhả khói chập chờn thành mây.

HOTLINE/ZALO: 0349.664.116 134 Đinh tiên Hoàng, Quận 1  
Danh mục: