Điếu Cày Thanh Hóa Điếu 8 Vòng Đồng Miệng Bọc Gỗ

1.600.000

ĐIẾU CÀY

Thân gầy bé nhỏ vậy mà ghê
Khối kẻ thầm mong sống cận kề
Miệng hít vươn đầu xoa ống lõ
Môi hà rướn cổ nắn vòng phê
Dòm xem đất ngã đều năm phía
Ngó thử trời nghiêng đủ bốn bề
Nếu phải rời xa đầy nỗi nhớ
Đêm ngày trống trải lấy gì vê.

HOTLINE/ZALO: 0349.664.116 134 Đinh tiên Hoàng, Quận 1  
Danh mục: