Thuốc Rê

180.000

Trầu Đồng Nai trầu ăn nhả bã
Thuốc Đồng Môn thuốc hút phà hơi
Tôi với mình gá nghĩa nhau chơi
Ai ngờ gá nghĩa ở đời trăm năm

—————————————————

Trầu Đồng Nai trầu ăn nhả bã
Thuốc Đồng Môn thuốc hút phà hơi
Trầu nồng thuốc thắm ai ơi
Gá duyên chồng vợ trăm năm

HOTLINE/ZALO: 0349.664.116 48/9 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1

 

Danh mục: